Algemene voorwaarden 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  De Taartenkoningin 

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van de Taartenkoningin , geregistreerd onder KvK nummer 54194016. Bij het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals onderstaand beschreven.  

 

Bestellingen en betaling

Bestellingen worden geleverd nadat de betaling is ontvangen. De betaling voor een custom made cake dient uiterlijk 2 weken voor levering te zijn ontvangen. Bestellingen met een levertijd binnen 2 weken dienen binnen 2 (werkdagen) voldaan te worden. Voor beide geldt dat wanneer een betaling niet (tijdig) is ontvangen, de opdracht helaas niet in behandeling kan worden genomen en de eerder gereserveerde leverdatum zal worden vrijgegeven voor andere bestellingen. 

  

Annuleren bestellingen

Een bestelling kan tot uiterlijk 1,5 week voor levering kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tot 7 dagen voor levering, wordt er 50% van het bedrag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 6 dagen voor levering vervalt het recht op terugbetaling van het gehele bedrag. 

 

Wijzigingen in het ontwerp

Wil je onverhoopt toch nog iets wijzigen aan het eerder opgegeven ontwerp? Laat dit zo snel mogelijk weten, maar tot uiterlijk 10 dagen voor levering. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met mogelijke extra kosten. Dit is afhankelijk van de wensen, maar ook van de reeds ingekochte materialen. Daarnaast speelt de tijdsduur voor het  opgegeven ontwerp een rol.  Om voornoemde redenen zou het dan ook kunnen voorkomen dat de wens tot wijziging niet geaccepteerd kan worden. Dit altijd met reden het best mogelijke product af te leveren.

 

Besteltermijn en spoedopdrachten

Bestellingen voor Custom Cakes ontvangen wij graag uiterlijk 2,5 week voor leverdatum, maar bij voorkeur eerder. Dit om teleurstelling v.w.b. de planning te voorkomen. Detaartenkoningin accepteert een maximum aantal bestellingen, dit om de beste kwaliteit en de mooiste taart af te kunnen leveren.

 

Er is natuurlijk altijd ruimte voor overleg of er misschien toch ruimte is op een kortere termijn. 

 

In de foto galerij vind je een pre-designed assortiment,waar je wellicht ook een taart naar je zin kunt vinden. De levertijd van taarten in de gabedraagt 5 tot 7 (werk)dagen. 

 

Voor geboortetaarten geldt een uitzondering en worden er vooraf een aantal plekken in de agenda gereserveerd. Deze leveren wij op verzoek binnen 5 werkdagen. Betaling van een geboortetaart dient, vanwege de korte termijn, op de dag van bestelling plaats te vinden. 

 

Aansprakelijkheid

1) Allergieën & Noten: Producten van de Taartenkoningin  kunnen allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. Ben je allergisch voor noten, cacao, melk, granen of is er sprake van een andere voedselallergie? Geef dit dan van te voren nadrukkelijk aan, direct bij het plaatsen van een bestelling. Hierop nemen wij contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. In het geval van bekende allergieën, blijft het de verantwoordelijkheid van de klant om de gasten hiervan op de hoogte te stellen. De Taartenkoningin  is niet verantwoordelijk voor mogelijke allergische reacties.

 

2) Schade aan het geleverde product: Schade die plaatsvindt na het afhalen van een bestelling (bijvoorbeeld tijdens het vervoer) valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Schade die wordt veroorzaakt door uzelf, een gast, cateraar, of personen anders dan personeel van detaartenkoningin  valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt uiteraard ook voor het vervoer en het bewaren van de taart op een veilige plaats. 

 

In het geval dat De Taartenkoningin  redelijkerwijs aansprakelijk gehouden mag worden voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot (een deel van) het factuurbedrag c.q. het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 

3) Houdbaarheid en zorg voor het product

De Taartenkoningin  informeert en adviseert de klant over de houdbaarheid en de beste zorg, hierbij speelt ook het weer en de temperatuur een rol. Indien de klant of een derde ervoor kiest dit advies niet te volgen, is De Taartenkoningin  niet verantwoordelijk voor eventuele schade, bederf of het consumeren van het product na de gangbare houdbaarheidsperiode. 

 

Decoratie(materialen)

Als taartdecoratie kunnen verschillende eetbare en niet eetbare materialen en bloemen gebruikt. Denk hierbij aan een sate-prikker om bijvoorbeeld een macaron rechtop in de taart te kunnen steken, maar ook bloemen kunnen onderdeel zijn van de taartversiering. Niet eetbare bloemen worden altijd voorbewerkt met voedselveilige materialen als flower tape/flower picks & safety seal. De niet eetbare onderdelen dienen echter voor het serveren en consumeren door de klant verwijderd te worden. 

 

Klachten 

De Taartenkoningin  is trots op de hoge kwaliteit en zorg voor de producten. Fouten zijn echter menselijk. Is er onverhoopt toch iets mis met het product, dan is De Taartenkoningin  altijd bereid hier samen een passende oplossing voor te bedenken. Hiervoor geldt de volgende procedure:

 

1) Heb je een klacht, laat dit direct weten, dan kunnen we samen kijken of we een directe oplossing paraat hebben en het probleem meteen kunnen verhelpen. 

 

2) Een klacht dient binnen 24 uur gemeld te worden, dit met een beschrijving van de klacht via e-mail aan klachten@detaartenkoningin.nl  . Hierbij kan gevraagd worden een deel van het product terug te brengen, zodat het product ook door ons beoordeeld kan worden. Klachten die na 24 uur gemeld worden, kunnen redelijkerwijs niet in behandeling worden genomen. 

 

3) De Taartenkoningin  is niet verantwoordelijk voor schade aan de geleverde producten nadat deze zijn opgehaald, zie hiervoor ook het kopje aansprakelijkheid. 

 

4) Een klacht zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. 

 

Geschillen

Komen we er samen niet uit? Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. We hopen echter dat het niet zover zal komen en vertrouwen op een positieve samenwerking. 

 

Ophalen van een bestelling

Ophalen van een bestelling vindt plaats in overleg en uitsluitend op de afgesproken datum en tijdstip. Parkeren kan kosteloos voor de deur. 

 

Ziekte of overmacht De Taartenkoningin 

De Taartenkoningin  is een eenmanszaak. In geval van ziekte of overmacht behoudt De Taartenkoningin  zich het recht voor om bestellingen te annuleren. Uiteraard doen wij ons uiterste best om eerst te kijken naar een passende oplossing en/of mogelijkheden de opdracht uit te besteden aan een andere gelijkwaardige bakker binnen ons netwerk. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zal het gehele aankoopbedrag binnen 14 dagen worden geretourneerd per overschrijving. De Taartenkoningin is in geen geval aansprakelijk voor een schade- of boetebedrag. 

 

Prijzen:

De prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen op de site kunnen afwijken van de prijzen in de offerte. Dit kan te maken hebben met verschillende vullingen, decoraties en afwerkingen. De prijs van de offerte is de juiste prijs. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig. De Taartenkoningin behoudt het recht om prijzen op elk moment te wijzigen indien dat nodig wordt geacht. Aan de prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Auteursrecht

Alle foto's en teksten zijn eigendom van De Taartenkoningin en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. Daarnaast behoudt De Taartenkoningin het recht een foto van een voor u ontworpen design te publiceren op haar website, socials of voor andere promotionele doeleinden. Heeft u hier nadrukkelijk bezwaar tegen, dan is er altijd ruimte voor overleg. 

 

Wijzigen/aanpassen algemene voorwaarden

Soms kan het nodig zijn de algemene voorwaarden te wijzigen. Dit kan zijn om redenen van wetgeving, maar ook in het kader van de bedrijfsvoering of wijzigingen in de werkwijze. De Taartenkoningin behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen of aan te passen. Indien er sprake is van wijzigingen die betrekking hebben op reeds overeengekomen afspraken/opdrachten dan zal dit altijd vooraf met de klant worden besproken.